8A ontwerpt landhuis De Steenen Pijp in Zuidwolde, Drenthe. Uitgangspunt voor het ontwerp is aan de ene kant het minimale bouwvolume van 1.250m3 dat het bestemmingsplan voorschrijft in contrast met het relatief lage budget voor het te bouwen volume, en aan de andere kant het typische Drentse landschap met boerderijen en stallen. Om de bouw van de woning haalbaar te maken heeft 8A ervoor gekozen om het minimale volume in de vorm van een stal te ontwerpen, als verwijzing naar de typische stallenbouw uit de omgeving, maar ook vanwege het typische stalen bouwsysteem dat van zichzelf al geoptimaliseerd is om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Bekijk dit project