CPO Doornsteeg, 19 rijwoningen, Doornsteeg, Nijkerk

Opdrachtgever
CPO Nijkerk

Locatie
Doornsteeg, Nijkerk

Programma
 19 CPO woningen in een rij
 2 bouwlagen met langs- of dwarskap
 4,8 / 5,4 / 6,0 x 10,0 x 9,0m (b x d x h)
 120 tot 150 m2 bvo

Project architect
Robert Uijttewaal, 2016

Fotografie
Luuk Kramer, 2021

Fase
opgeleverd, 2018

CPO
Het plan is opgezet als een CPO van in totaal 43 woningen, dat in twee deelplannen is opgesplitst met een eigen architect en architectuur. 8A heeft een ontwerp gemaakt voor de 19 woningen langs de geluidswal die in zes bouwblokken is opgedeeld.

Beeldkwaliteitsplan
Doornsteeg is een wijk met een landelijke sfeer en een dorps architectuurbeeld, waarin de nadrukkelijke toepassing van kappen en de toepassing van natuurlijke/duurzame materialen een belangrijke rol spelen. Het beeldkwaliteitsplan van gemeente Nijkerk richt zich op de toepassing van authentieke kenmerken om te komen tot een dorpse en landelijke uitstraling passend bij Nijkerk.

Concept
Omdat het beeldkwaliteitsplan veel nadruk legt op een markante kap, is ervoor gekozen om het dak als hoofdthema te nemen voor het ontwerp, als symboliek voor een dorps en landelijk karakter. Het dak is ingezet als drager van het plan doordat het dak is doorgetrokken over de gevel, waarmee het de woonwensen van de CPO-deelnemers kan volgen en er een dynamische vraaggestuurde architectuur ontstaat passend bij een CPO-project.

Materiaal- en kleurgebruik
Om het dorpse karakter verder te benadrukken zijn drie kleuren dakpannen gekozen die over de zes bouwblokken zijn verdeeld. De dakranden en goten zijn in dezelfde kleur uitgevoerd als de dakpannen, zodat het dak als een geheel wordt gelezen. Voor het metselwerk is gekozen voor een enkele kleur voor alle bouwblokken om deze met elkaar te verbinden en ondergeschikt te maken aan het dak.

Individuele woonwensen
De indeling van de gevels zijn volledig losgelaten en daarmee bepaald door de CPO-deelnemers. Zo kunnen zij zelf bepalen waar welke ramen moeten komen en wat voor een voordeur zij willen, enkel de kleur van de kozijen zijn vastgelegd. De deelnemers kunnen hun individule woonwensen hierin volledig kwijt, zolang het dak maar prominent blijft in het plan.

Bergingen
Omdat de woningen een dubbele oriëntatie hebben, met aan de ene kant het water en aan de andere kant de straat, is ervoor gekozen om de bergingen gegroepeerd in de geluidswal op te nemen aan de overkant aan de straat. Het parkeren is opgelost in twee tussenliggende parkeerhoven, waardoor een aantrekkelijk, veilig en open woonerf ontstaat waar kinderen vrij kunnen spelen.

CPO Doornsteeg, 19 rijwoningen, Doornsteeg, Nijkerk

Opdrachtgever
CPO Nijkerk

Locatie
Doornsteeg, Nijkerk

Programma
 19 CPO woningen in een rij
 2 bouwlagen met langs- of dwarskap
 4,8 / 5,4 / 6,0 x 10,0 x 9,0m (b x d x h)
 120 tot 150 m2 bvo

Project architect
Robert Uijttewaal, 2016

Fotografie
Luuk Kramer, 2021

Fase
opgeleverd, 2018

CPO
Het plan is opgezet als een CPO van in totaal 43 woningen, dat in twee deelplannen is opgesplitst met een eigen architect en architectuur. 8A heeft een ontwerp gemaakt voor de 19 woningen langs de geluidswal die in zes bouwblokken is opgedeeld.

Beeldkwaliteitsplan
Doornsteeg is een wijk met een landelijke sfeer en een dorps architectuurbeeld, waarin de nadrukkelijke toepassing van kappen en de toepassing van natuurlijke/duurzame materialen een belangrijke rol spelen. Het beeldkwaliteitsplan van gemeente Nijkerk richt zich op de toepassing van authentieke kenmerken om te komen tot een dorpse en landelijke uitstraling passend bij Nijkerk.

Concept
Omdat het beeldkwaliteitsplan veel nadruk legt op een markante kap, is ervoor gekozen om het dak als hoofdthema te nemen voor het ontwerp, als symboliek voor een dorps en landelijk karakter. Het dak is ingezet als drager van het plan doordat het dak is doorgetrokken over de gevel, waarmee het de woonwensen van de CPO-deelnemers kan volgen en er een dynamische vraaggestuurde architectuur ontstaat passend bij een CPO-project.

Materiaal- en kleurgebruik
Om het dorpse karakter verder te benadrukken zijn drie kleuren dakpannen gekozen die over de zes bouwblokken zijn verdeeld. De dakranden en goten zijn in dezelfde kleur uitgevoerd als de dakpannen, zodat het dak als een geheel wordt gelezen. Voor het metselwerk is gekozen voor een enkele kleur voor alle bouwblokken om deze met elkaar te verbinden en ondergeschikt te maken aan het dak.

Bergingen
Omdat de woningen een dubbele oriëntatie hebben, met aan de ene kant het water en aan de andere kant de straat, is ervoor gekozen om de bergingen gegroepeerd in de geluidswal op te nemen aan de overkant aan de straat. Het parkeren is opgelost in twee tussenliggende parkeerhoven, waardoor een aantrekkelijk, veilig en open woonerf ontstaat waar kinderen vrij kunnen spelen.

Individuele woonwensen
De indeling van de gevels zijn volledig losgelaten en daarmee bepaald door de CPO-deelnemers. Zo kunnen zij zelf bepalen waar welke ramen moeten komen en wat voor een voordeur zij willen, enkel de kleur van de kozijen zijn vastgelegd. De deelnemers kunnen hun individuele woonwensen hierin volledig kwijt, zolang het dak maar prominent blijft in het plan.