Levensloopbestendige woningen, Parkweg, Schiedam

Opdrachtgever
Heijmans Vastgoed & Woningbouw

Locatie
Parkweg, Schiedam

Programma
 82 levensloopbestendige woningen
 2 of 2,5 bouwlagen
 7,5 x 15,0 x 3,0 of 6,0m (b x d x h)
 100 of 150 m2 bvo

Ontwerp
2010

Fase
ontwerp besloten prijsvraag

Levensloopbestendige woningen
Heijmans Vastgoed & Woningbouw heeft april 2010 een besloten prijsvraag uitgeschreven onder tien jonge architectenbureaus met de titel ‘Customize Me!’. Wij waren één van de uitgenodigde bureaus.

Opgave
De opgave omvatte het ontwikkelen van steden-bouwkundige oplossingen voor een levensloopbestendige leefomgeving met modulair opgezette, geschakelde, grondgebonden woningen. De woningen moesten gebaseerd zijn op de door Heijmans opgegeven bruto modulemaat van 7,5 x 7,5 x 3,0 m en geschikt zijn voor alle doelgroepen: starters, gezinnen en ouderen.

Ontwerp
Het ontwerp gaat uit van kavels met een voor- en achtertuin gelegen aan een woonerf, die om en om ten opzichte van elkaar zijn gespiegeld. Hierdoor ontstaan uitwisselbare voor- en achterkanten, die het mogelijk maken om elk kavel de maximale privacy te geven en tegelijkertijd de gevels te laten verspringen.

Dit resulteert in een meer gevarieerd straatbeeld met veel verschil, identiteit en eigenheid per woning. Kortom een wijk waar iedereen zou willen wonen, door de mix van verschillende woningen, veilige en sociale woonerven en privacy op eigen kavel. De woningen bestaan uit 2 modules die achter elkaar op het kavel zijn geplaatst, waarvan de achterste in het midden van het kavel, met de mogelijkheid van een uitbreiding van een 3e module hier bovenop. Op deze manier kunnen starterswoningen van 2 modules (ca. 100 m2) worden uitgebreid naar een gezinswoning van 3 modules (ca. 150 m2). Om de woning nóg flexibeler en dus levensloopbestendiger te maken, is een duidelijk zichtbaar casco van betonnen kolommen en liggers geïntroduceerd waarbinnen de bewoners hun eigen individuele gevelinvulling kunnen krijgen. Doordat de invullingen niet dragend zijn, kunnen ze ook makkelijk en goedkoop worden aangepast aan de veranderingen van de woningindeling of levensfase van de bewoners. Bewoners kunnen hun woning verder ‘customisen’ door het toevoegen van één van de te kiezen opbouwmodules met verschillende dakvormen. De woningen komen hierdoor los van elkaar en ogen als vrijstaande huizen.

Levensloopbestendige woningen, Parkweg, Schiedam

Opdrachtgever
Heijmans Vastgoed & Woningbouw

Locatie
Parkweg, Schiedam

Programma
 82 levensloopbestendige woningen
 2 of 2,5 bouwlagen
 7,5 x 15,0 x 3,0 of 6,0m (b x d x h)
 100 of 150 m2 bvo

Ontwerp
2010

Fase
ontwerp besloten prijsvraag

Levensloopbestendige woningen
Heijmans Vastgoed & Woningbouw heeft april 2010 een besloten prijsvraag uitgeschreven onder tien jonge architectenbureaus met de titel ‘Customize Me!’. Wij waren één van de uitgenodigde bureaus.

Opgave
De opgave omvatte het ontwikkelen van steden-bouwkundige oplossingen voor een levensloopbestendige leefomgeving met modulair opgezette, geschakelde, grondgebonden woningen. De woningen moesten gebaseerd zijn op de door Heijmans opgegeven bruto module maat van 7,5 x 7,5 x 3,0 m en geschikt zijn voor alle doelgroepen: starters, gezinnen en ouderen.

Ontwerp
Het ontwerp gaat uit van kavels met een voor- en achtertuin gelegen aan een woonerf, die om en om ten opzichte van elkaar zijn gespiegeld. Hierdoor ontstaan uitwisselbare voor- en achterkanten, die het mogelijk maken om elk kavel de maximale privacy te geven en tegelijkertijd de gevels te laten verspringen.

Dit resulteert in een meer gevarieerd straatbeeld met veel verschil, identiteit en eigenheid per woning. Kortom een wijk waar iedereen zou willen wonen, door de mix van verschillende woningen, veilige en sociale woonerven en privacy op eigen kavel. De woningen bestaan uit 2 modules die achter elkaar op het kavel zijn geplaatst, waarvan de achterste in het midden van het kavel, met de mogelijkheid van een uitbreiding van een 3e module hier bovenop. Op deze manier kunnen starterswoningen van 2 modules (ca. 100 m2) worden uitgebreid naar een gezinswoning van 3 modules (ca. 150 m2). Om de woning nóg flexibeler en dus levensloopbestendiger te maken, is een duidelijk zichtbaar casco van betonnen kolommen en liggers geïntroduceerd waarbinnen de bewoners hun eigen individuele gevelinvulling kunnen krijgen. Doordat de invullingen niet dragend zijn, kunnen ze ook makkelijk en goedkoop worden aangepast aan de veranderingen van de woningindeling of levensfase van de bewoners. Bewoners kunnen hun woning verder ‘customisen’ door het toevoegen van één van de te kiezen opbouwmodules met verschillende dakvormen. De woningen komen hierdoor los van elkaar en ogen als vrijstaande huizen.